Overeenkomst bijdrage renovatie Grote Sluis Spaarndam ondertekend

Overeenkomst renovatie Grote Sluis Spaarndam

Overeenkomst renovatie Grote Sluis Spaarndam

Johan Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord Holland en Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben vandaag een overeenkomst getekend over de bijdrage aan de renovatie van de Grote Sluis. De provincie draagt 16,7 miljoen euro. De totale investering van de renovatie bedroeg 24,8 miljoen.

Verdeling van kosten
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Noord-Holland hebben intensief overleg gehad over de kosten van de renovatie van de Grote Sluis in Spaarndam. Er is nu overeengekomen dat de provincie alleen bijdraagt aan het onderhoud en niet aan het langer en smaller maken van de sluis en de kosten van het nieuwe sluiskantoor.

Noodzakelijke renovatie

De grootschalige renovatie van de Grote Sluis in Spaarndam was in 2009 dringend noodzakelijk. De houten deuren en de installaties zijn vernieuwd en het landhoofd van de brug is stabiel gemaakt. Verder werd de sluiskolk versmald om het totale watertransport tijdens het schutten (en dus de zoutindringing) te verminderen. De sluis bij Spaarndam maakt onderdeel uit van een van de belangrijkste waterkeringen in noordelijk Rijnland namelijk de Spaarndammerdijk. De werkzaamheden zijn in 2011 afgerond.

Ondertekening renovatie Grote Sluis 2