Overeenstemming bijdrage renovatie Grote Sluis

Grote sluis Spaarndam

Grote sluis Spaarndam

Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Noord-Holland hebben intensief overleg gehad over de kosten van de renovatie van de Grote Sluis in Spaarndam. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten 16,7 miljoen bij te dragen aan de renovatie van de Grote Sluis in Spaarndam.

Rijnland en de provincie hebben lang discussie gevoerd over wie welke kosten zou moeten betalen voor de renovatie. Er is nu overeengekomen dat de provincie alleen bijdraagt aan het onderhoud en niet aan het langer en smaller maken van de sluis en de kosten van het nieuwe sluiskantoor.

De grootschalige renovatie van de Grote Sluis in Spaarndam was in 2009 dringend noodzakelijk. De houten deuren en de installaties zijn vernieuwd en het landhoofd van de brug is stabiel gemaakt. Verder werd de sluiskolk versmald om het totale watertransport tijdens het schutten (en dus de zoutindringing) te verminderen. De sluis bij Spaarndam maakt onderdeel uit van een van de belangrijkste waterkeringen in noordelijk Rijnland namelijk de Spaarndammerdijk. De werkzaamheden zijn in 2011 afgerond.