Pilot diepteschouw en watergebiedsplan Vierambacht officieel afgerond

Woensdag 4 februari is het watergebiedsplan Vierambacht samen met de pilot diepteschouw afgerond. Tijdens de bijeenkomst in Woubrugge lichtte hoogheemraad Hans Schouffoer toe waarom deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Het op diepte houden van de watergangen is belangrijk voor de natuur, maar ook voor het beheer van het waterpeil. Tijdens de pilot is gebleken dat het niet overal mogelijk is om de gewenste diepte te realiseren. Ook kwam naar voren dat de controle hierop complex is. Rijnland heeft besloten om niet te gaan handhaven daar waar de overige watergangen niet voldoende op diepte zijn gebracht. Daarnaast ontvangen de betrokkenen die meegewerkt hebben aan de pilot een tegemoetkoming in de kosten te doen.

Samen voor het beste resultaat

Een inwoner van het gebied vertelde dat hij positief was over de samenwerking, al zaten we niet altijd op dezelfde lijn. De projectleider Paul Hollander geeft aan dat er meerdere lessen zijn geleerd uit dit project en dat deze worden meegenomen in de ontwikkeling van andere watergebiedsplannen. De middag werd afgerond door hoogheemraad Aad Straathof, die uitsprak tevreden te zijn met de verrichte werkzaamheden.

bijeenkomst Diepteschouw

Watergebiedsplan Vierambacht

Het Watergebiedsplan Vierambacht en omstreken beslaat zeven polders: Polder Vierambacht, de Uiteindsche- en Middelpolder, Polder Oudshoorn-Noord, de Coupépolder, Polder Oudshoorn-Zuid, Zegersloot en Ridderveld en de Bijlen. Binnen het plangebied vallen het noordelijke deel van Alphen aan den Rijn, de kern van Ter Aar en een deel van Woubrugge. De verrichte werkzaamheden in dit gebied betreffen de bouw van een nieuwe stuw, het vervangen van een aantal knelpunten in het watersysteem, het verbreden van zes kilometer watergang en de bouw van een nieuw gemaal. Hiermee is Vierambacht beter beschermd tegen wateroverlast, nu en in de toekomst.