Pilot voorzieningenniveau Haarlemmeerpolder ontvangt Zoetwaterprijs 2015

.

Op donderdag 19 november is tijdens de bestuurlijke conferentie “zoetwater op peil” voor de eerste keer de zoetwaterprijs uitgereikt. De pilot voorzieningenniveau Haarlemmermeerpolder heeft deze prijs gewonnen.

De zoetwaterprijs is een jaarlijkse prijs voor een organisatie of voor een project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de uitwerking van het voorzieningenniveau. Dit jaar is de prijs gegaan naar de pilot Haarlemmermeer waar provincie, waterschap en ondernemers samen werken aan meer doelmatig waterbeheer en omgaan met risico’s.

Voorzieningenniveau

Het voorzieningenniveau zoetwater geeft inzicht in de verwachte beschikbaarheid van zoetwater in gewone en droge situaties. Zo kunnen overheden en watergebruikers tijdig inspelen op veranderingen en onze watervoorziening op peil houden.

Het geven van inzicht aan de gebruikers, draagt ook bij aan het zoetwaterbewustzijn en stimuleert zo zuinig omgaan met water.

Het streven is om in 2021 voor alle gebieden en het landelijke hoofdwatersysteem samenhangende voorzieningenniveau’s te hebben. Omdat het een nieuw instrument betreft, is het in veel regio’s nog een zoekproces. Dat de coalitie met Rijnland deze eerste prijs heeft binnengehaald geeft aan hoe voortvarend we die nieuwe uitdaging hebben opgepakt.

Over het voorzieningenniveau is een kort filmpje gemaakt.

 

Pilot Haarlemmermeerpolder

De pilot voorzieningenniveau Haarlemmermeer is een gezamenlijk project van de Provincie Noord-Holland en Rijnland. In de Haarlemmermeerpolder is vooral voor de landbouw zoetwater van groot belang. Door de dialoog (onder andere een aantal keukentafelgesprekken en een veldbezoek om het watersysteem op verschillende locaties te bekijken) tussen de overheden en de gebruikers is over en weer meer inzicht verkregen in elkaars dagelijkse werkvelden en keuzes die een ieder maakt in droge perioden. Bovenal is gebleken dat er nog verschillende mogelijkheden tot optimalisatie zijn. En de verschillende betrokken partijen zijn inmiddels met concrete acties aan de slag. Zo gaat Rijnland bijvoorbeeld het inlaat- en doorspoelsysteem van de polder tegen het licht houden, om te zien of het beheer ervan wellicht efficiënter gedaan kan worden.