Polder Nieuwkoop nieuwe duikers rijker

Nieuwe duiker voor de Kerkweg

Nieuwe duiker voor de Kerkweg

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft afgelopen tijd in polder Nieuwkoop gewerkt aan de uitvoering van het watergebiedsplan voor Nieuwkoop en omstreken. In januari 2015 is gestart met het vervangen van drie duikers.

Onder de Zevenhovenseweg en de Kerkweg lagen te krappe duikers. Dit betekent dat water niet snel genoeg weg stroomt waardoor er wateroverlast ontstaat. De duikers zijn daarom vervangen door ruimer bemeten exemplaren. Als laatste is er een extra duiker aangelegd onder de Achttienkavelsweg. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. In juni volgen nog een aantal onderhoudswerkzaamheden. De bermen worden netjes afgewerkt en ingezaaid. Verder wordt het asfalt op alle drie de locaties voorzien van een toplaag. Met deze toplaag is gewacht zodat de ondergrond de tijd krijgt om in te klinken. De nieuwe duikers zijn nodig om ook in de toekomst een goede waterafvoer te garanderen. Meer informatie over watergebiedsplan Nieuwkoop.

oplevering duiker duiker