Poldergemaal Elsgeesterpolder-Oost in gebruik genomen

Poldergemaal Elsgeesterpolder. Foto: Ingrid Langeveld

Poldergemaal Elsgeesterpolder. Foto: Ingrid Langeveld

Het poldergemaal Elsgeesterpolder-Oost in Sassenheim is vorige week in gebruik genomen. Het poldergemaal is verplaatst vanwege de toekomstige verbreding van de provinciale weg N444.

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland informatiebijeenkomsten voor agrariërs en belanghebbenden. Samen met de betrokkenen is gekeken naar knelpunten en zijn deze in kaart gebracht en verder uitgewerkt. De verplaatsing van het gemaal en het toekomstbestendig maken van het watersysteem, maken deel uit van het peilbesluit en inrichtingsplan van het watergebiedsplan Greenport Duin-en Bollenstreek. Het watergebiedsplan omvat het tegengaan van wateroverlast door hevige regenval en een betere bescherming bij klimaatsverandering.

Het nieuwe gemaal ligt verder van de provinciale weg af en door een nieuwe inrit en parkeergelegenheid is de bereikbaarheid ervan verbeterd. Er is een nieuwe pompkelder en pomp geplaatst en de elektrische installatie is vervangen, waardoor de capaciteit is verhoogd. Aanvullend is een nieuwe persleiding aangelegd onder de N444 door, aangepast op de huidige verkeersbelasting.

In de zomer zal gestart worden met de vervanging van vijzelgemaal Elsgeesterpolder-West aan de andere zijde van de Haarlemmer Trekvaart.