Rijnland beëdigt nieuwe Verenigde Vergadering

Verdubbelde verkiezingsopkomst; Coalitiebesprekingen in volle gang

Verdubbelde verkiezingsopkomst; Coalitiebesprekingen in volle gang

De nieuwe Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van het hoogheemraadschap van Rijnland is beëdigd in het Rijnlandshuis in Leiden. De coalitiebesprekingen zijn ondertussen in volle gang.

Na een verdubbelde verkiezingsopkomst – is de VVD is de grootste partij geworden. De VVD  heeft met de meeste stemmen vier zetels weten te bemachtigen. Het CDA heeft eveneens vier zetels, Water Natuurlijk en de PvdA beiden drie zetels,  de Algemene Waterschaps Partij, ChristenUnie-SGP, Partij van de Dieren ieder twee zetels en 50plus met één zetel.

Coalitiebesprekingen in volle gang

De vier grootste gekozen partijen (VVD, CDA, WN en PvdA) onderzoeken samen met de twee grootste (geborgde) fracties ‘bedrijven’ en ‘ongebouwd’, de mogelijkheden van een brede coalitie. De VVD heeft hiertoe  als grootste partij het initiatief genomen. Het is de bedoeling om eind april  een nieuw college en een coalitieakkoord te presenteren.

Opvallende stijging aantal vrouwelijke bestuurders

De landelijke partijen bezetten 16 van de 21 verkiesbare zetels in het bestuur van Rijnland. In totaal zijn 30 nieuwe bestuurders gekozen. Daarvan is het aantal vrouwen in het nieuwe bestuur van Rijnland gegroeid van zes naar acht. In totaal treden 19 nieuwe bestuurders aan; 11 bestuurders hadden reeds zitting in de oude Verenigde Vergadering. 

Algemene zetelverdeling

De 30 bestuurdersleden behartigen vier jaar lang de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland. Van deze 30 zetels zijn 21 voor de categorie ‘ingezetenen’  bestemd (gekozen op 18 maart). Van de geborgde zetels zijn vier voor de categorie ‘ongebouwd’ bestemd, vier voor de categorie ‘bedrijven’ en één voor de categorie ‘natuurterreinen’. De vertegenwoordigers van de geborgde worden benoemd door belangenorganisaties. 

Op woensdag 22 april a.s.komt de Verenigde Vergadering (VV) voor het eerst bij elkaar. In de tussentijd volgt het nieuwe bestuur een intensief inwerkprogramma waar presentatieavonden, workshops en  e-learning elkaar afwisselen.