Rijnland houdt grootschalige calamiteitenoefening

Voorbereid op de toekomst

Voorbereid op de toekomst

Het hoogheemraadschap van Rijnland houdt van 1 tot en met 12 juni een grote calamiteitenoefening. Jaarlijks sluit Rijnland het oefenprogramma af met een meerdaagse oefening om het hele systeem van incidentbestrijding te trainen. Daarom laat Rijnland zoveel mogelijk realistische aspecten van calamiteiten aan bod komen.

Voorbereid op de toekomst

Het hoogheemraadschap van Rijnland bereidt zich goed voor op noodgevallen. Bij extreme gevallen zoals hevige neerslag, is dat niet altijd mogelijk. Om te voorkomen dat het waterschap overvallen wordt door onvoorziene situaties, traint Rijnland het hele jaar. Zo blijft de calamiteitenorganisatie alert.

Oefendoelen

Voor deze oefening staan een aantal doelen centraal: omgevingsbewustzijn, verbetering van informatievoorziening en crisisbesluitvorming. Dat betekent dat Rijnland incidentbestrijding op alle niveaus gaat beoefenen: in het veld, op het hoofdkantoor en op beleidsniveau.

Rijnland gaat ook oefenen met vernieuwde calamiteitenplannen. In die plannen is de aanpak van verschillende calamiteiten beschreven. Met deze meerdaagse oefening test Rijnland de calamiteitenplannen en scherpt deze  waar nodig verder aan.

Samenwerking

Om deze oefening succesvol te maken, werkt Rijnland samen met Veiligheidsregio Hollands Midden en diverse gemeenten. Bij een aantal activiteiten moeten deze partners de handen ineenslaan om het oefenincident te bestrijden.   

Veldoefening

Onderdeel van de meerdaagse oefening is een veldoefening in de week van 8 juni. Dan oefent Rijnland noodmaatregelen in het gebied. Daarbij gebruikt het waterschap materieel en ondersteuning van veldmedewerkers en partners.

Tijdens de meerdaagse oefening lopen de reguliere werkzaamheden van Rijnland door. In geval van een werkelijk incident staat de calamiteitenorganisatie van Rijnland paraat.