Rijnland in Goedemorgen Nederland: Leendert de Boerspolder

Dijkbezwijkproef

Dijkbezwijkproef

Vandaag, 7 oktober, tussen 7.00 en 9.00 uur, staat de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder centraal in Goedemorgen Nederland op NPO1. Naast TU Delft (Tom de Gast), Deltares (Bernard van der Kolk), STOWA (Henk van Hemert), komt ook Rijnland (Rogier van Opstal) aan het woord over de rol van het waterschap.

"Het is voor het eerst dat een echte veenkade gebruikt wordt voor een dijkbezwijkproef. Rijnland zet de Leendert de Boerspolder onder water om te voldoen aan de verplichting gedempt boezemwater te compenseren", aldus dijkgraaf Gerard Doornbos. Als eigenaar van het gebied stelt Rijnland de kade van de Leendert de Boerspolder beschikbaar voor medeoverheden en kennisinstituten om meer kennis op te doen over het gedrag van veendijken. Zo werken alle partijen samen aan het behouden van droge voeten. De dijkbezwijkproef is te volgen via een <livestream>. Wanneer de veenkade precies bezwijkt, valt niet te voorspellen. Vermoed wordt dat dit midden oktober gebeurt.