Rijnland on tour in Bloemendaal en Zandvoort

Dagelijks bestuur op werkbezoek bij Bloemendaal en Zandvoort

Dagelijks bestuur op werkbezoek bij Bloemendaal en Zandvoort

Het dagelijks bestuur legt deze maanden een reeks werkbezoeken in ons gebied af. Gisteren waren twee locaties aan de kust aan de beurt: Bloemendaal en Zandvoort.

Directe aanleiding voor dit bezoek was dat ons huidige kustbeleid, dat in 2010 is ingezet, nu zijn vruchten begint af te werpen. En daar moeten we op doorpakken zoals we ook in ons nieuwe Waterbeheerplan aangeven.

Verstuivende duinen in Bloemendaal

Het project Noordwest Natuurkern in Bloemendaal stond als eerste op het programma. Dit is een groot natuurherstelproject in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier zijn vanaf 2012 een aantal grote sleuven in de waterkering (de duinen) gegraven om zo meer stuivend zand in het achterliggende gebied in te krijgen. Met goed gevolg want de gewenste verstuiving treedt massaal op. Dat is wenselijk voor de natuur en de waterkering (de duinen) wordt er uiteindelijk ook sterker van. Zeer nuttige ervaringen die we zeker meenemen in ons toekomstige kustbeleid

Badplaats Zandvoort

Vanaf de Bloemendaalse stuifduinen ging het gezelschap vervolgens naar de boulevard van Zandvoort. De tegenstelling kan haast niet groter zijn op zo’n korte afstand. Zandvoort is een toeristische badplaats met hoogbouw en parkeergarages waar stuivend zand eerder voor overlast zorgt. In een bebouwde omgeving is het lastiger om een waterkering te beheren. Centrale vraag is hier of de gewenste stedelijke vernieuwing juist kansen of bedreigingen vormt bij het op sterkte houden van de waterkering. De badplaats moet immers ook de ruimte krijgen om zich te ontplooien, maar ooit zullen we ook hier moeten versterken. Met de dereguleringsslag van afgelopen zomer zijn voor het stedelijk gebied een aantal zaken versimpeld. Daardoor kan Zandvoort in ieder geval een eenvoudigere start maken met het opwaarderen van het boulevardgebied.

Het was een leerzame dag van uitersten, waarbij de regen de continue factor was.

Waarom gaat Rijnland on tour?

Samenwerken aan water staat hoog in het vaandel bij Rijnland. Om een compleet beeld te krijgen van de zaken die in het gebied spelen en de uitdagingen die daarbij komen kijken, gaat het dagelijks bestuur van Rijnland samen met de inhoudelijk betrokken collega's de komende maanden het gebied in voor verschillende werkbezoeken. Tijdens deze bezoeken kan het college kennismaken met de betrokken partijen en inspiratie opdoen om in de toekomst nog beter samen te kunnen werken.