Rijnland on tour in Gogerpolder

Werkbezoek in het veld

Werkbezoek in het veld

Afgelopen dinsdag 24 november heeft het college van D&H een werkbezoek gebracht aan de Gogerpolder, gelegen in de gemeente Kaag en Braassem. Rijnland is hard aan het werk om het watersysteem en de dijken in deze polder op orde te krijgen. Door goed af te stemmen en samen te werken met de omgeving, worden alle belangen gehoord en met elkaar afgewogen om te komen tot gedragen oplossingen.

Watergebiedsplan Gogerpolder

De bijeenkomst startte met presentaties over het Watergebiedsplan Gogerpolder en de Dijkverbetering Gogerpolder. Wat betreft het watergebiedsplan, is onder andere verteld waar wij als Rijnland tegen aan lopen, de keuzes die we kunnen gaan maken en het feit dat het veel geld gaat kosten.

Werkbezoek Gogerpolder

Dijkverbetering Gogerpolder

Vanuit dijkverbetering is er een presentatie gehouden over de voorbereiding, ontwerp en de uitvoering. Het ontwerpen van de dijkverbetering was maatwerk waarvoor afstemming is gezocht met de gemeente, bewoners, provincie Zuid-Holland, agrariërs en de molenstichting.

Compleet beeld van werkzaamheden

Presentaties zijn natuurlijk een goede manier om uit te leggen hoe een project werkt en wat de plannen precies zijn. Maar om een compleet beeld te krijgen van de projecten en de werkwijze te krijgen, is het van belang om het gebied in te gaan en partijen uit de omgeving te spreken. Daarom is de middag buiten voortgezet en zijn de verschillende hoogwatervoorzieningen in het gebied bekeken. Het gaat hier om een lange inlaatleiding vanuit de boezem die gietwater aanvoert naar de bloemenkwekerijen. Dit gietwater komt uit in een gedeelte van de sloot wat op een hoger peil staat (de hoogwatervoorzieningen) Verder hebben de collegeleden gesproken met een lokale kweker over de geplande maatregelen.

Tot slot is een bezoek gebracht aan het dijkverbeteringsproject waar de aannemer bezig was de kruin van de dijk op te hogen met klei. Hier heeft het college met de bewoner van de Googermolen gesproken over de uitvoering van het werk. Kijk voor meer informatie over deze dijkverbetering op de projectpagina.

werkbezoek gogerpolder

Rijnland on tour

Samenwerken aan water staat hoog in het vaandel bij Rijnland. Om een compleet beeld te krijgen van de zaken die in het gebied spelen en de uitdagingen die daarbij komen kijken, gaat het dagelijks bestuur van Rijnland samen met de inhoudelijk betrokken collega's de komende maanden het gebied in voor verschillende werkbezoeken. Tijdens deze bezoeken kan het college kennismaken met de betrokken partijen en inspiratie opdoen om in de toekomst nog beter samen te kunnen werken.