Rijnland schrapt veel regels per 1 juli

Een steiger aanleggen of een schuurtje op een dijk plaatsen? Vanaf 1 juli is daarvoor veelal geen watervergunning van Rijnland meer nodig.

Een steiger aanleggen of een schuurtje op een dijk plaatsen? Vanaf 1 juli is daarvoor veelal geen watervergunning van Rijnland meer nodig.

Op 1 juli treedt de nieuwe keur in werking. Dit is een soort verordening, waarin regels staan waar iedereen zich aan moeten houden als ze bij water of een dijk werk willen uitvoeren. Deze keur is flink op zijn kop gegaan: het uitgangspunt is nu dat iedereen een activiteit mag uitvoeren bij een watergang of dijk, tenzij Rijnland iets geregeld heeft in de vorm van een vergunningplicht of een meldingsplicht .

“Wij zijn het eerste waterschap van Nederland dat werkzaamheden en activiteiten bij het water of dijken in beginsel toestaat, in plaats van verbiedt. Het aantal door Rijnland te verstrekken watervergunningen zal daardoor drastisch afnemen.” Aldus hoogheemraad Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland. 

Voorbeeld

Vroeger moest voor bijna elke steiger aan het water een vergunning worden aangevraagd. Vanaf nu geldt voor bijna alle steigers een zorgplicht. Dat betekent dat een steiger aangelegd mag worden zonder dat daar een vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Daarnaast hoeft dit ook niet te worden gemeld, als er maar zorgvuldig gehandeld wordt. Voor correcte aanleg en zorgvuldig handelen, is een richtlijn geformuleerd in een zogenaamde erkende maatregel.

Online regelchecker

Voor alle denkbare initiatieven staat in de nieuwe Keur of je een vergunning nodig hebt of een melding moet maken. Check dit via de regelchecker op www.rijnland.net.

Minder regels, meer verantwoordelijkheid

Minder regels zullen uiteindelijk leiden tot minder papierwerk, lagere kosten voor de klant en snellere realisatie van werkzaamheden voor aanvragers van vergunningen. Minder regels betekent ook meer verantwoordelijkheid voor de aanvrager van de vergunningen.