Rijnland start proef met aanpak hinder waterplanten in Kagerplassen

Hinder bij watersporters door waterplanten in de Kagerplassen.

Hinder bij watersporters door waterplanten in de Kagerplassen.

Vandaag start het hoogheemraadschap van Rijnland een proef met de aanpak van hinder door waterplanten in de Kagerplassen. De hinder ontstaat bij watersporters, doordat plantenresten in roeren en schroeven van boten blijven hangen of in koelsystemen terechtkomen. Rijnland doet deze proef vanuit haar gedeelde verantwoordelijkheid met gemeenten en provincie, na signalen van watersporters en het Watersportverbond.

Rijnland vaart vandaag met een onderhoudsboot om de losse planten in de ondiepe delen te verwijderen. Doel is om te onderzoeken of na het opruimen de hinder afneemt. Vooralsnog blijft de proef beperkt tot de Kagerplassen.

Herman van der Steen, regiovertegenwoordiger West-Holland van het Watersportverbond: “De ongebreidelde plantengroei wordt een steeds groter probleem voor de watersport. We zijn blij dat Rijnland met deze proef zo alert reageert op onze signalen en oog en oor heeft voor onze belangen en zijn zeker bereid ook mee te denken bij het zoeken naar een structurele oplossing”.

Waterplanten en waterkwaliteit

Fonteinkruid uit NorremeerDe kwaliteit van de Nederlandse wateren is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daardoor wordt het water helderder en komen er steeds vaker waterplanten voor in ondiepe delen van watergangen, maar ook in meren en grotere plassen. Waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede waterkwaliteit en ecologie. Ze gaan algengroei tegen en hebben een positief effect op de visstand. Voor waterdieren zoals vissen en amfibieën vormen ze een belangrijke plek om te paaien, op te groeien, schuilen en voedsel te zoeken. Daarnaast zorgt een weelderige plantengroei veelal voor een mooi waterlandschap. Een overdaad aan plantengroei kan echter ook voor hinder zorgen, vooral voor waterrecreanten.

 

Gezamenlijke aanpak

Rijnland is niet de enige waterbeheerder die met een uitbundiger plantengroei te maken heeft. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, heeft hiermee te maken in de Randmeren. De komende tijd gaat Rijnland met collega-waterschappen en Rijkswaterstaat op zoek naar een structurele aanpak van de plantenoverlast in de toekomst.

Martine Leewis, hoogheemraad van Rijnland: “Schoon en gezond water met een goede waterkwaliteit en ecologie draagt bij aan een prettige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Het is van belang voor de landbouw en recreatie, en essentieel voor het leven in de natuur. Onze inzet voor schoner en gezonder water werpt vruchten af maar zorgt aan de andere kant voor hinder voor gebruikers van de Kaag (meer plantengroei). Luisteren naar de omgeving en tegelijkertijd onze individuele kerntaken blijven vervullen, is de gezamenlijke inzet met gemeente en provincie voor de langere termijn.”