Rijnland tekent verklaring Groen Kapitaal NH 2015

Het hoogheemraadschap van Rijnland tekende samen met een aantal andere partijen op donderdag 12 februari de verklaring ‘Groen Kapitaal NH 2015’. Daarin verklaren de partijen zich in te spannen voor behoud en herstel van biodiversiteit in Noord-Holland en roepen de provincie Noord-Holland op dit ook te doen.

De verklaring werd tijdens de conferentie 'Groen Kapitaal' in Amsterdam getekend door Aad Straathof, hoogheemraad van Rijnland. Cees Mantel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier overhandigde de verklaring vervolgens aan Jaap Bond, gedeputeerde Natuur. Naast Rijnland zetten ook vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Natuurmonumenten en terreinbeherende organisaties hun handtekening onder de verklaring.

Met de verklaring roepen de partijen de provincie op om door te gaan met de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland, bij te dragen aan kennisontwikkeling, bij te dragen aan pilots bij (agrarische) bedrijfsvoering en bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit van provinciale eigendommen zoals bermen, wegen en de oevers van vaarwegen. Biodiversiteit levert een belangrijke bijdrage aan schoon water en een gezond waterleven. Dat zijn belangrijke doelen voor Rijnland.

Ondertekening Groen Kapitaal