Rijnland werkt aan toekomstplan Fietsbrug Zijkanaal F te Halfweg

Fietsbrug moet blijven

Fietsbrug moet blijven

Afgelopen voorjaar veroorzaakten verschillende berichten in de media onrust over de toekomst van de houten fietsbrug over Zijkanaal F. Alle betrokken partijen zijn er van overtuigd dat de fietsbrug een belangrijke lokale en regionale functie vervult en behouden moet blijven. Rijnland stelt daarom samen met het recreatieschap een toekomstplan op voor de fietsbrug.

In het voorjaar ging het gerucht dat het hoogheemraadschap van Rijnland een sloopvergunning zou hebben aangevraagd voor de fietsbrug. Dat leidde tot vragen en veroorzaakte onrust bij de gebruikers. Onder andere werd aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een petitie overhandigd waarin gepleit werd voor behoud van de brug. Ook kwamen er verontrustte mailberichten binnen bij de gemeente en bij Rijnland. Rijnland heeft echter nooit een sloopvergunning voor de brug aangevraagd. Wel heeft Rijnland een aantal betrokken organisaties benaderd met de vraag welk belang zij hebben bij het behoud van de brug.  

Overdracht fietsbrug

Rijnland gaat in gesprek met het recreatieschap Spaarnwoude over de toekomst van de fietsbrug. Het eigendom en onderhoud van een fietsbrug sluit namelijk niet aan bij de kerntaken van het hoogheemraadschap, welke zijn de zorg voor veilige dijken, schoon en gezond oppervlaktewater en een juist waterpeil. Alle betrokken partijen (gemeente, provincie, hoogheemraadschap en recreatieschap) zijn ervan overtuigd dat de fietsbrug moet blijven. Rijnland zal daarom samen met het recreatieschap een toekomstplan maken voor de fietsbrug zodat fietsers en wandelaars kunnen blijven genieten van de natuur en voorzieningen in en nabij Halfweg.

Reparatiewerkzaamheden in week 47

In de week van 16 tot 20 november worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de fietsbrug. Bij een technische inspectie van de brug afgelopen zomer is namelijk gebleken dat een aantal planken door aantasting niet meer sterk genoeg zijn. Eind augustus is er bij de brug dan ook een verbodsbord voor ruiters geplaatst. Tijdens de werkzaamheden in week 47 zal de brug enkele dagen helemaal afgesloten worden. Naast het vervangen van een aantal planken zullen ook overhangende bossages over het fietspad worden verwijderd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 20 november afgerond en zal de brug weer worden opengesteld en het verbod voor ruiters opgeheven.