Samenwerken aan weg en water

Op vrijdag 6 februari bekrachtigden Gedeputeerde Ingrid de Bondt en hoogheemraad Aad Straathof de samenwerking rondom de N207 in de Wassenaarsche Polder door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Er komen nieuwe busstroken en het watersysteem wordt aangepast.

De samenwerking leidt tot efficiëntere uitvoering van werkzaamheden en financiële voordelen. Ingrid de Bondt “We slaan de handen ineen om zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving maatregelen door te voeren waardoor bussen straks vrij baan hebben en waarmee tegelijkertijd het watersysteem wordt aangepast.” 

 Watergebiedsplan Wassenaarsche Polder

Rijnland werkt in de Wassenaarsche Polder aan het optimaal inrichten van de waterhuishouding. Dat resulteert onder andere in een aantal nieuwe gemalen en het vergroten en verdiepen van verschillende watergangen in dit gebied. Voor de herinrichting van het watersysteem langs de N207 is de samenwerkingsovereenkomst met de provincie afgesloten. Aad Straathof benadrukt de samenwerking met de provincie: “Bezig zijn met de toekomst van weg en water, op dat raakvlak komen wij elkaar tegen in de Wassenaarsche Polder”. 

Aparte busstroken op de N207 

In de Wassenaarsche polder, tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden, wordt de N207 door de provincie aan beide zijden uitgebreid met busstroken. Rijnland verbetert de waterhuishouding in het gebied. Daarvoor is het noodzakelijk enkele watergangen te verbreden en duikers te vervangen die het water uit de Wassenaarsepolder onder de N207 door laten stromen. Om de weg niet onnodig twee keer op te breken neemt de provincie Zuid-Holland het vervangen van de duikers mee in de werkzaamheden voor de verbreding van de N207. Bermschotten van de N207 worden in de hoofdwatergangen geïntegreerd. Op deze manier is er minder grond van agrariërs nodig. 

Verbetering regionale bereikbaarheid 

De N207, de langste provinciale weg van Zuid-Holland, loopt van Hillegom naar Bergambacht en wordt door de provincie Zuid-Holland aangepakt om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Knelpunten worden aangepakt, waardoor minder files ontstaan en sluiproutes overbodig worden. Daarnaast verbetert de doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en mainports Rotterdam en Schiphol. De greenports van Aalsmeer en Boskoop, de overslagterminal in Alphen en de stad Alphen aan den Rijn worden hierdoor beter bereikbaar.

Ondertekening overeenkomst