Samenwerken in de polder

Ophogen van land

Ophogen van land

Het Flying Squad van het hoogheemraadschap van Rijnland is de samenwerking aangegaan met Edwin Veldhuijzen, eigenaar van Zuivelboerderij de Veldhoeve in de Oostbroekpolder.

Langs één van de weilanden van de heer Veldhuijzen loopt een hoofdwatergang van Rijnland die veel te smal is. Hierdoor stroomt het water van een deel van de polder niet goed naar het gemaal. Rijnland heeft de hoofdwatergang verbreed. Naast de verbreding wordt ook een natuurvriendelijke oever aan de watergang gemaakt, ter bevordering van flora en fauna in de polder. Met de grond die vrijkomt bij deze werkzaamheden wordt het weiland van Edwin wat opgehoogd, zodat het beter bruikbaar wordt voor zijn bedrijf.

De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder archeologische begeleiding. Dit was een voorwaarde van de gemeente Zoeterwoude. Op het perceel loopt een kreekrug die is aangemerkt als potentieel vindgebied. Bij de werkzaamheden zijn geen vondsten gedaan.

Flying Squad

De Flying Squad richt zich op knelpunten in het watersysteem die met relatief eenvoudige maatregelen op te lossen zijn. Op deze manier kan het watersysteem op deze specifieke plekken verbeterd worden zonder dat er een langdurig planproces aan vooraf gaat. Door direct met betreffende overheden, burgers en bedrijven om tafel te gaan, worden er sneller kansen gepakt en problemen in het watersysteem verholpen.