Samenwerking hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Leiden versterkt

Hoogheemraad Hans Pluckel en wethouder Paul Laudy ondertekenen overeenkomst

Hoogheemraad Hans Pluckel en wethouder Paul Laudy ondertekenen overeenkomst

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden hebben de samenwerking versterkt. Op 16 december ondertekenden hoogheemraad Hans Pluckel en de Leidse wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) een overeenkomst die de verdergaande samenwerking bekrachtigt. Hiermee wordt de landelijke richtlijn gevolgd om het beheer van de voor de veiligheid belangrijkste waterlichamen en -objecten door het waterschap te laten uitvoeren.

Hoogheemraad Hans Pluckel is blij met deze overeenkomst. “Doordat wij nu een groter werkpakket op de markt kunnen zetten, gaan de kosten omlaag.’’ Ook wethouder Paul Laudy is verheugd: “Wij werken al langer goed samen met het hoogheemraadschap. Deze verdere versterking van onze samenwerking is goed voor het blijvend verbeteren van de kwaliteit van onderhoud aan ons watersysteem.” 

Overdracht beheer en onderhoudstaken water

Binnen deze overeenkomst draagt de gemeente Leiden vanaf 2017 het beheer van zeven polders over. Het gaat om de polders Schuttersveld, Wijkpark Stevenshof, Pesthuispolder Noord en Zuid (park Kweeklust) en het poldergebied gelegen aan de Besjeslaan de Telderskade en de Vollenhovenkade. In 2013 zijn al drie polders overgedragen: de polder in de Merenwijk (onderdeel van de Broek en Simontjespolder), de Slaaghpolder en de polder in het Lammenschanskwartier. Met de overdracht wordt de uitvoering van en de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer eenduidiger en doelmatiger. In 2016 wordt verder gesproken over de overdracht van de Kikkerpolder.

In de betreffende polders liggen zeven gemalen die nog door de gemeente worden bediend. Nadat de gemalen zijn vervangen wordt de bediening overgenomen door het hoogheemraadschap. Ook ligt rond deze polders een aantal waterkeringen. Deze komen, evenals de belangrijkste watergangen in de polders, in onderhoud bij het hoogheemraadschap.