Scheuren in de dijk langs de Enkele Wiericke verholpen

Spoedreparatie afgerond

Spoedreparatie afgerond

Het hoogheemraadschap van Rijnland voerde een spoedreparatie uit aan een dijk langs de Enkele Wiericke in polder Oukoop (gemeente Bodegraven-Reeuwijk). Over een lengte van zo’n 500 meter waren scheuren ontstaan door neerslagtekort. De reparatie is vandaag afgerond.

Aanhoudende droogte

Enkele weken geleden ontdekte Rijnland scheuren in de dijk langs de Enkele Wiericke, ter hoogte van Gemaal Oukoop Negenviertel. De scheuren zijn ontstaan door aanhoudende droogte. Ze werden ontdekt tijdens een droogte-inspectie. 

Reparatie

Om te voorkomen dat de dijk zou kunnen bezwijken, werden de scheuren gevuld met klei en teelaarde. Voor extra ondersteuning is de voet van de dijk tot aan de teensloot verhoogd met een halve meter klei. In totaal is 1.300 kubieke meter klei en 100 kubieke meter teelaarde in de dijk verwerkt. 

Grasmat

Rijnland heeft de dijk ook ingezaaid, zodat binnen enkele weken weer een mooie groene grasmat ontstaat. De grasmat draagt voor een belangrijk deel bij aan de erosiebestendigheid van de dijk. 

Dijkverbetering 2016

Eerder bleek al dat de dijken in polder Oukoop niet meer voldeden aan de meest recente veiligheidseisen en zouden daarom in 2016 aangepakt worden.  De tijdens de droogte-inspectie ontdekte schade kon hier echter niet op wachten. Wanneer alle dijken in Oukoop onder handen genomen worden, pakt het hoogheemraadschap het stuk dat een spoedreparatie onderging nogmaals aan, zodat de dijkhoogte ook in de toekomst voldoet. Dit is nodig omdat de net aangebrachte klei van de spoedreparatie nu eerst moet zetten voor een volgende laag klei aangebracht kan worden. Zo kan de dijk straks weer jaren mee.