Start werkzaamheden Gogerpolder

Gogerpolder in Kaag en Braassem

Gogerpolder in Kaag en Braassem

De komende maanden verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijken van de Gogerpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat bewoners in de Gogerpolder droge voeten houden. Na de terinzagelegging is het projectplan vastgesteld en op 28 september starten we met de werkzaamheden.

Wat gaan we precies doen in de Gogerpolder?

Op 20 augustus hebben de dijkgraaf en de hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland het definitieve projectplan voor de dijkverbetering in de Gogerpolder vastgesteld. Zoals in het projectplan staat omschreven gaan we de dijken langs de noordkant van de polder verhogen en versterken en plaatsen we oeverbescherming. 

Wie voert de werkzaamheden uit?

Aannemersbedrijf J. den Breejen uit Hoofddorp gaat de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van het hoogheemraadschap. Deze aannemer heeft een ruime ervaring op het gebied van dijkverbeteringen en heeft inmiddels al vele projecten succesvol uitgevoerd in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Planning

We bevinden ons op dit moment in de uitvoeringsfase van het project. We starten op 28 september met de werkzaamheden en zijn naar verwachting eind februari 2016 klaar. Daarna volgt nog wel een minder intensieve onderhoudsperiode tot eind februari 2017.

We werken niet overal tegelijkertijd. De aannemer komt daarom nog bij alle perceeleigenaren langs om hen persoonlijk te informeren over wanneer er op hun perceel gewerkt wordt en wanneer het werkgebied vrij moet zijn van objecten.

Meer informatie

Meer informatie over de dijkverbetering in de Gogerpolder vindt u op de projectpagina www.rijnland.net/gogerpolder.