Storm in Rijnland: geen schade

Naar aanleiding van de storm is vandaag, zondag 11 januari, de kustlijn geïnspecteerd. Er is geen schade geconstateerd. De storm heeft echter wel voor strandafslag, van circa 1 meter, gezorgd op het strand van Zandvoort en bij Langevelderslag in Noordwijk.

Dit blijkt uit steile kanten langs de duinen. Strandafslag is een natuurlijk proces van zandtransport langs de kust, waarbij een deel van het zand in de vooroever komt of juist de duinen inwaait.

Strandafslag bij kust Langevelderslag:

duinafslag langevelderslag

Strandafslag bij kust Zandvoort:

duinafslag zandvoort