Storm: Rijnland neemt voorzorgsmaatregelen

Door de storm op zaterdag 10 januari stijgt het waterpeil op de Noordzee naar verwachting naar + 2.30 NAP. Om de veiligheid van de zeewering te waarborgen, neemt Rijnland voorzorgsmaatregelen.

Deze maatregelen zijn:

  • sluiten van kering en boezemgemaal Katwijk;  
  • in werking stellen van boezemgemaal Spaarndam om de boezem ten noorden van het Rijnlandse gebied te compenseren;
  • inspectie, steekproefsgewijs, van mogelijke afslag van duinen. Aan de hand van de uitkomsten inspecteert Rijnland op zondag 11 januari de gehele kuststrook.