Tentoonstelling Droge voeten in hart van Zuidgeest

Vrijdag 31 januari werd de tentoonstelling geopende door de voorzitter van het museum en de organisator van de tentoonstelling. Aad Straathof heeft daarna gesproken namens Rijnland (en verontschuldigde Thea de Roos dat zij niet aanwezig was).

peilschaalAad Straathof: “Het is goed om te zien dat er enthousiaste vrijwilligers zijn die geïnteresseerd zijn in waterbeheer en de geschiedenis hiervan”. 

Bij de tentoonstelling komt de geschiedenis van polders in Voorschoten uitgebreid aan de orde. Er is gebruik gemaakt van de digitale en (historisch) archief kaartencollectie die het hoogheemraadschap van Rijnland ter beschikking heeft gesteld. De ontwikkeling van de bemaling van de polders door paarden- en windmolens, stoom- en dieselgemalen en de hedendaagse geautomatiseerde elektrische installaties worden getoond, evenals modellen van waterwindmolens.   

Daarnaast wordt de Deltaviewer opgesteld; een interactief computerprogramma over Nederland leeft met water. Dit programma heeft een hoge educatieve waarde. Het geeft aan wat precies onze problemen zijn op het gebied van water en hoe oplossingen op verschillende regio's uitwerken. 

Ook over de hedendaagse moderne waterhuishouding is veel te vertellen. In het museum is te zien hoe vanuit het Watergebiedsplan Zuidgeest gewerkt wordt aan droge voeten. In dit plan (van de polders langs de Vliet tot aan zee) is uitgezocht waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. De meeste maatregelen vinden plaats in polders in agrarisch gebied, maar soms ook in de bebouwde kom. De maatregelen hebben betrekking op de beperking van wateroverlast, het toekomstbestendig maken van de watersystemen, het vaststellen van het waterpeil in de polders en het vergroten van de waterberging. 

Samen met molenaar Teun Waltman heeft hoogheemraad Aad Straathof het model van de knipmolen in het museum laten draaien. 

Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag open van 1400-1700 uur. En de tentoonstelling duurt van 30 jan – 17 mei 2015. Voor meer informatie kijk op de website.

Aad Straathof bij tentoonstelling

dscf1419