Tevredenheid bij de bewoners over Rijnlands peilbeheer in de Haarlemmermeerpolder

Afgelopen maandag was de eerste informatieavond in Nieuw Vennep in het kader van de herziening van het peilbesluit Haarlemmermeer. Het doel van de avond was horen van bewoners wat voor problemen zij ervaren met het peil.

Wel of niet morrelen aan de peilen

De aftrap werd gedaan door hoogheemraad Aad Straathof. Vervolgens gaf projectleider Jan-Paul de Jong een toelichting op de herziening van het peilbesluit. Daarna werd in groepjes aan tafels gediscussieerd over de peilen.

Daaruit bleek dat men over het algemeen vindt dat Rijnlands peilbeheer prima functioneert. Maar het gaat nog verder: het liefst zien de bewoners van de Haarlemmermeer polder helemaal geen veranderingen in het peil. Er zijn echter redenen te bedenken om het peil op sommige plaatsen juist wel te veranderen: terugdringen van zoute kwel bijvoorbeeld. Nader onderzoek moet nog uitwijzen in hoeverre het zinvol of nodig is op bepaalde plekken peilen toch aan te passen.

De zoute kwel - kenmerkend voor de Haarlemmermeer polder – werd opvallend genoeg niet echt als een bezwaar gezien: er is meestal voldoende zoet water beschikbaar voor de boeren om hun gewassen mee te beregenen.

Communiceren met het gebied

Rijnland houdt twee informatie avonden in de Haarlemmermeerpolder om de knelpunten in het peil beter in beeld te krijgen. Deze avond betrof het zuidelijk deel van de polder, eind maart komt er nog een avond voor deel noord.

Later gaat Rijnland – wanneer er eenmaal een peilenvoorstel is – weer het gebied in om dit voorstel aan de bewoners voor te leggen.

(27 februari 2015)