Toolenburgerplas Hoofddorp: 15 juli water-oké-duik in speelvijver

De waterkwaliteit in de speelvijver van de Toolenburgerplas is op orde. Dat betekent bij mooi weer lekker zwemmen en zandkastelen bouwen!

De waterkwaliteit in de speelvijver van de Toolenburgerplas is op orde. Dat betekent bij mooi weer lekker zwemmen en zandkastelen bouwen!

Het hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer nodigen iedereen uit om op 15 juli om 14.00 uur mee te doen met de water-oké-duik in de speel- en zwemvijver in recreatiegebied Toolenburgerplas in Hoofddorp. Recente aanpassingen in de vijver zorgen er tot op heden voor dat de E.coli-bacterie niet in het water voorkomt en de waterkwaliteit oké is.

Doe mee met water-oké-duik

De water-oké-duik -om te vieren dat de waterkwaliteit op orde is- start op 15 juli om 14.00 uur op het strand van de speelvijver (bij parkeerplaats aan IJweg tegenover Frankenhof). Hoogheemraad Martine Leewis en gemeentelijke boswachter/beheerder Hans Verbruggen leggen uit welke aanpassingen zijn gedaan om de E.coli-bacterie uit het water te weren en wat de meest recente meetresultaten zijn. Zij meten in bijzijn van alle aanwezigen of er blauwalgen in het water zijn en hoe het gesteld is met de helderheid van het water.

Hierna wordt  het startsein gegeven en kunnen alle aanwezigen, samen met kinderen van kinderopvang ’t Woudlopertje uit Hoofddorp, meedoen met de water-oké-duik door de speelvijver in te rennen (zwemdiploma verplicht). Vervolgens kan het publiek, met teststrips die worden uitgedeeld, zelf ter plekke de zuurgraad (pH) van het vijverwater meten met hulp en uitleg van waterkwaliteitsexperts van Rijnland.

Bij slecht weer op 15 juli of als de waterkwaliteit niet op orde is, gaat de water-oké-duik niet door. Dat staat dan uiterlijk 15 juli om 12.00 uur op de website van Rijnland.

Geen garanties

Dat de waterkwaliteit in de speelvijver nu oké is, geeft helaas geen garanties voor de (nabije) toekomst. De waterkwaliteit is van veel factoren afhankelijk waarop Rijnland, gemeente en de recente aanpassingen in de speelvijver geen invloed hebben. Een voorbeeld hiervan is vervuiling op het strand (bijvoorbeeld vogel- en hondenpoep) die bij hevige neerslag in het water terecht kan komen. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van vogels en poelslakken in het water; dit verhoogt de kans op het vóórkomen van de parasiet, die zwemmersjeuk veroorzaakt. Blijf daarom op de borden letten die de provincie plaatst als het zwemmen afgeraden of verboden wordt.

Uitwerpselen oorzaak E.coli-bacterie

Rijnland heeft de taak om de waterkwaliteit op ruim 40 officiële zwemlocaties in het werkgebied op orde te brengen en houden. De speelvijver in de Toolenburgerplas is daar één van. Hier kwam de E.coli-bacterie, die voor diarree en buikpijn kan zorgen, de laatste jaren steeds vaker in hoge concentraties voor. Boosdoeners bleken vooral de uitwerpselen van watervogels te zijn. Daarnaast zijn ook E.coli-bacteriën van mensen en honden aangetroffen.

Om de situatie te verbeteren, heeft Rijnland in samenwerking met de gemeente aanpassingen in de vijver gedaan: de watertoevoer is door middel van het aanbrengen van een extra dam beter beschermd tegen vuil en er zijn stroomdammen aangelegd, het hekwerk bij de speelvijver is verlengd en informatieborden zijn op het strand geplaatst. Sinds de start van het zwemseizoen (1 mei) wordt de zwemwaterkwaliteit iedere twee weken geanalyseerd. De provincie bepaalt op basis van de informatie van Rijnland of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft een zwemadvies. Tot op heden zijn de meetresultaten goed. Meer informatie: www.rijnland.net/toolenburgerplas.