Uitslag onderzoek naar botulisme nog niet bekend

In de week van maandag 9 maart wordt de uitslag verwacht van het onderzoek naar botulisme in de plas Ravensberg in Reeuwijk. Aanvankelijk werd gedacht dat de uitslag vandaag bekend zou zijn, maar het onderzoek neemt meer tijd in beslag.

Tot de definitieve uitslag bekend is geldt het volgende handelingsperspectief: ga niet zwemmen in het water, laat uw hond hier niet zwemmen en ga niet vissen in de plas Ravensberg. De gemeente adviseert inwoners om contact met het water te vermijden. Dit advies geldt ook voor uw huisdieren. Inwoners kunnen de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk volgen voor de meest recente informatie via www.bodegraven-reeuwijk.nl/botulisme.

Dode vissen

Op woensdag 4 maart werd er botulisme geconstateerd in de plas Ravensberg. Sinds de week ervoor waren er steeds meer meldingen van dode vissen. Na onderzoek bleek er sprake te zijn van botulisme.

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt en waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan. Deze dode dieren kunnen op hun beurt weer andere dieren besmetten met botulisme of een ander gezondheidsrisico met zich meebrengen. Er zijn echter ook varianten van botulisme die schadelijk zijn voor mensen.

Maatregelen

De plas Ravensberg staat in verbinding met omliggende plassen. Op woensdag 4 maart zijn door het Hoogheemraadschap van Rijnland de drie verbindingen naar de andere plassen afgedamd. Dit is een preventieve maatregel om mogelijke verdere verspreiding te voorkomen. De afdammingen zijn zo aangelegd dat de vissen niet naar de andere plassen kunnen zwemmen, maar het water wel over de afdammingen heen kan stromen. Op deze manier wordt de waterafvoer niet belemmerd. Het water uit de plas Ravensberg heeft verder geen effect op het verspreiden van botulisme.

(9 maart 2015)