Update: Geen bijzonderheden bij derde preventieve kade inspectie

Rijnland inspecteerd zeer droogte gevoelige kades

Rijnland inspecteerd zeer droogte gevoelige kades

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op maandag 29 juni voor de derde keer de zeer droogtegevoelige kades geïnspecteerd. Tijdens deze preventieve inspectie is gelet op mogelijke kadeverzwakkingen zoals scheurvorming, verzakkingen en natte plekken. Op geen van de geïnspecteerde kades zijn verzwakkingen geconstateerd.

Aanhoudende droogte

Volgens de weersvoorspellingen blijft het de komende periode droog en verdampt er meer water dan dat er neerslag is. Daarom is het noodzakelijk dat de kades regulier geïnspecteerd worden op eventuele vorming van zwakke plekken. Om een actueel beeld van de zeer droogtegevoelige kades te houden staat de volgende inspectie gepland op woensdag 1 juli. 

Aanleiding preventieve inspectie

In verband met een tekort aan neerslag in de afgelopen weken is Rijnland vanaf 15 juni gestart met preventieve inspectie van de zeer droogtegevoelige kades in het Rijnlandse beheergebied.  Dit wordt gedaan om de stabiliteit van de kades te kunnen waarborgen. Indien er zwakke plekken worden geconstateerd, kunnen er vervolgens snel en adequaat onderhoudsmaatregelen worden getroffen. 

Voorlopig voldoende zoet water

Vaak gaat een droge periode gepaard met een te kort aan zoet water. Er is echter voldoende neerslag gevallen in het stroomgebied van de Rijn waardoor de Hollandse IJssel ook over voldoende zoet water beschikt. Rijnland laat bij het boezemgemaal Gouda zoet water in vanaf de Hollandse IJssel zodat er overal in ons gebied voldoende zoet water beschikbaar is.  

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijnland.net/droogte