Update: Water plas Ravensberg blijft risico door botulisme

type botulisme in de plas Ravensberg voorlopig onbekend

type botulisme in de plas Ravensberg voorlopig onbekend

Op donderdag 12 maart 2015 bleek dat het type botulisme in de plas Ravensberg voorlopig onbekend blijft. De waarschuwing aan inwoners blijft daarom voorlopig om contact met het water te vermijden. Het onderzoek naar het type botulisme blijkt moeilijker dan gedacht.

Het  hoogheemraadschap van Rijnland en het Rijksinstituut voor  Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zetten de bemonstering van het water de   komende tijd voort. Er zijn de laatste dagen geen grote aantallen dode   vissen meer aangetroffen in de plas.

Maatregelen

De verwachting is nu dat er over veertien dagen  bekend is of het water in de plas nog steeds besmet is. De gemeente  Bodegraven-Reeuwijk beoordeelt daarna in samenwerking met Rijnland of de  huidige maatregelen kunnen worden afgebouwd. Er zijn op verschillende  plekken rondom de plas borden geplaatst om inwoners te wijzen op de  botulisme. Vorige week waren de drie verbindingen naar de andere plassen  al afgedamd. Dit is een preventieve maatregel om mogelijke verspreiding  te voorkomen.

Botulisme

Botulisme is een vorm van  voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt en waaraan vooral  watervogels en vissen doodgaan. Deze dode dieren kunnen op hun beurt  weer andere dieren besmetten met botulisme. Er zijn ook varianten van  botulisme die schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Informatie

Inwoners kunnen de meest recente informatie over de botulisme volgen op de website van de gemeente via www.bodegraven-reeuwijk.nl/botulisme.