Veilig fietsen op nieuw fietspad langs Zuidbuurtseweg

Ingrid de Bondt, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, heeft vandaag officieel het nieuwe fietspad langs de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude geopend. Zij deed dit samen met hoogheemraad Thea de Roos-van Rooden van het hoogheemraadschap van Rijnland en Kees den Ouden, wethouder van de gemeente Zoeterwoude en lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Veilige fietsverbinding 

Het nieuwe fietspad sluit aan op het bestaande fietsnetwerk en is een belangrijke schakel tussen Zoeterwoude en Zoetermeer. Door de aanleg van het fietspad rijden fietsers en autoverkeer niet langer samen over de drukbereden Zuidbuurtseweg. Gedeputeerde Ingrid de Bondt is tevreden met de nieuwe fietsverbinding: “Aangenaam maar vooral ook veilig fietsen zijn aanleiding geweest voor de aanleg van dit fietspad. Het is een van de laatste fietspaden die in deze collegeperiode geopend wordt. In totaal hebben we als provincie de afgelopen jaren ruim 160 kilometer aan nieuwe fietspaden gerealiseerd.” De nieuwe fietsverbinding van 800 meter is een van de maatregelen uit het provinciaal fietsplan. 

Forensen en recreanten

“Het fietspad is een belangrijk en vooral veilig onderdeel van het fietsnetwerk voor scholieren, forensen en recreanten tussen Leiden, Zoeterwoude en Zoetermeer en ontsluit De Plas, ’t Geertje, Zuidbuurt en Zoeterwoude-Dorp vanuit Leiden-Zoetermeer. Daarnaast maakt het onderdeel uit van de recreatieve route door het Groene Hart. Het is zeer prettig dat we deze fietsverbinding in goed overleg met de omwonenden hebben weten te realiseren”, aldus wethouder Kees den Ouden. 

Kadeverbetering 

Tegelijk met de aanleg van het fietspad heeft het hoogheemraadschap van Rijnland de kade verbeterd van de watergang die langs het fietspad loopt. “Dijken en kades beschermen ons tegen overstromingen. De kade aan de Zuidbuurtseweg voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen en is daarom verbeterd”, aldus Thea de Roos-van Rooden, hoogheemraad. “Rijnland heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid tegen water. Langs het zuidelijke gedeelte van de Zuidbuurtseweg heeft Rijnland de kade verbetert en tegelijkertijd heeft de gemeente een vrijliggend fietspad aangelegd. Samenwerken is efficiënter en we hebben voor minder overlast voor omwonenden kunnen zorgen.” 

De aanleg van het fietspad is in augustus 2014 gestart en onlangs afgerond. De aanleg is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zoeterwoude, Holland Rijnland en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Opening fietspad Zuidbuurtse weg