Verhoogd aantal doodgespoten sloottaluds

Nadelige gevolgen voor de in de sloot aanwezige ecologie

Nadelige gevolgen voor de in de sloot aanwezige ecologie

Bij veldcontroles in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn er op een aantal percelen overtredingen geconstateerd in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Sloottaluds en naastgelegen spuitvrije zones zijn meegespoten, waardoor deze middelen in de sloot terecht zijn gekomen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de in de sloot aanwezige ecologie.

Hoogheemraad Martine Leewis: “Gelukkig gaat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de meeste gevallen goed. Helaas moet Rijnland toch hier en daar handhavend optreden als het milieu in het geding komt. Rijnland is momenteel met de verschillende agrarische sectoren in overleg over het gezamenlijk verbeteren van de waterkwaliteit. Daarin zal ook besproken worden hoe deze incidenten voorkomen kunnen worden.”

Handhavers van Rijnland blijven de komende maanden surveilleren. Hierbij zal ook in het weekend en buiten kantooruren op het correcte gebruik van bestrijdingsmiddelen worden toegezien.