Voorbereiding berging hijskranen Julianabrug Alphen aan den Rijn

Berging hijskranen en pontons

Berging hijskranen en pontons

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt deze week mee aan de voorbereidende werkzaamheden voor de berging van de hijskranen en pontons, die sinds 3 augustus bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn de doorvoer van het water belemmeren.

Aandachtspunten voor het waterschap zijn een goede doorstroming van het boezemgebied, het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van mogelijke dieselverontreiniging tijdens de ruiming. Hiervoor neemt Rijnland diverse  voorzorgsmaatregelen om overtollig water af te voeren. Zo laat Rijnland een derde pomp bij het boezemgemaal Gouda versneld in werking treden. Ook wordt het waterpeil bij een weersverwachting van zware regenval tijdelijk teruggebracht van NAP -64 cm naar NAP – 69 cm.

De berging van de kranen en pontons staat gepland op maandag 28 september. Raadpleeg voor meer informatie de website van de gemeente Alphen aan den Rijn: https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur/Actuele_berichten/Kraanongeval_Koningin_Julianabrug