Voorlopig nog kade-inspecties door Rijnland

Droogte houdt aan: controle van kades blijft nodig

Droogte houdt aan: controle van kades blijft nodig

Ook de komende week blijft het hoogheemraadschap van Rijnland inspectierondes houden langs droogte-en zeer droogtegevoelige kades in het werkgebied. Op deze manier kunnen eventuele veranderingen in kaart worden gebracht en waar nodig verholpen worden.

Inspecties van kades

Inspecteurs controleren de kades sinds 15 juni op oneffenheden (natte plekken of scheuren)  of plotselinge veranderingen. In totaal wordt er 300 kilometer aan kades geïnspecteerd.  De schade aan de kade langs de Enkele Wiericke, ter hoogte van gemaal Oukoop, in gemeente Bodegraven-Reeuwijk (ongeveer 350 meter) wordt nu hersteld. Deze werkzaamheden zijn rond 14 augustus afgerond. Gevaar voor doorbraak is er niet.  Rijnland houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten omdat de droogte aanhoudt en het neerslagtekort dan verder oploopt.

Meer informatie vindt u op www.rijnland.net/droogte.