Voorstel gereed coalitieakkoord en portefeuilleverdeling nieuwe college

 “Samen werken aan water”

“Samen werken aan water”

Het formatieproces bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden verloopt voorspoedig. De kandidaat-collegeleden waren al bekend; nu is er ook duidelijkheid over de portefeuilleverdeling en het coalitieakkoord, dat op woensdag 22 april wordt voorgelegd aan de Verenigde Vergadering (VV). Naar verwachting wordt op die datum het nieuwe college benoemd en het coalitieakkoord vastgesteld.

De hoofdportefeuilles zijn thematisch verdeeld:

De heer H. Pluckel (VVD) : Financiën & Kust
De heer M. Kastelein (CDA): Veiligheid
De heer S. Langeslag (Agrarisch & Bedrijven): Voldoende Water
Mevrouw M. Leewis (Water Natuurlijk): Schoon Water
De heer J. Haan (PvdA): Waterketen

Uiteraard blijven dijkgraaf G. Doornbos en secretaris-algemeen directeur A. Haitjema deel uitmaken van het college.

Het motto van het nieuwe college is “Samen werken aan water”. Graag presenteren de kandidaten hun voornemens aan de leden van de VV.