Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015-2024

Dijkgraven ondertekenen waterakkoord

Dijkgraven ondertekenen waterakkoord

Maandag 16 november hebben de dijkgraven van de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland het nieuwe Waterakkoord Bodegraven getekend. Met deze ondertekening is de samenwerking tussen beide waterschappen tot in ieder geval 2024 bekrachtigd.

Het Waterakkoord Bodegraven heeft een rijke traditie die te herleiden is naar het eerste bekende document uit 1202. In Bodegraven wordt het water door twee waterschappen beheerd: Rijnland en De Stichtse Rijnlanden. Sinds het ontstaan van de waterschappen houdt iedereen in zijn gebied het peil aan dat het meest geschikt is.

Nu het klimaat verandert, is het met name voor West-Nederland van groot belang dat er sprake is van een goede en intensieve samenwerking tussen beide waterschappen. Uitgangspunt is dat Rijnland en De Stichtse Rijnlanden elkaar ondersteunen bij de uitvoering van het waterbeheer, zowel in natte als in droge tijden. Op deze manier kunnen we samen nog beter voor droge voeten in West-Nederland zorgen. 

Wat is een waterakkoord?

‘Een waterakkoord regelt de aan- en afvoer van water tussen verschillende waterbeheerders (tussen waterschappen onderling, maar ook tussen waterschappen en Rijkswaterstaat ). In zo'n akkoord zijn zowel afspraken voor de normale situatie als voor extreme omstandigheden vastgelegd. Ook de waterkwaliteit en procedurele afspraken (bijvoorbeeld over naleving, evaluatie of wijziging) komen in een waterakkoord aan de orde.’

Bekijk het Waterakkoord Sluis Bodegraven 2015-2024 (pdf, 736 kB).

Dijkgraven ondertekenen akkoord