Waterschap aanslagen eigenaren 2015

245.000 aanslagen

245.000 aanslagen

Op zaterdag 28 maart worden er meer dan 245.000 aanslagen waterschapsbelasting voor eigenaren bezorgd binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De inwoners en bedrijven in dit gebied krijgen de aanslagen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Het hoogheemraadschap heeft de heffing en invordering van de waterschapsbelasting sinds 2011 uitbesteed aan de BSGR. Inwoners van de gemeente Teylingen krijgen hun aanslag later.

De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee categorieën: 1) zuiveringsheffing 2) watersysteemheffing

Kijk op de website van de BSGR voor meer informatie.