Website Dijkversterking Centraal Holland in de lucht

Dijkversterking in Centraal Holland

Dijkversterking in Centraal Holland

De nieuwe website voor het project Dijkversterking Centraal Holland is in de lucht. De website is te vinden via www.dijkversterkingcentraalholland.nl of www.centraalholland.nl.

Het gebied Centraal Holland moet beter beschermd worden tegen een overstroming vanuit de rivier de Neder-Rijn en Lek. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven en een deel van de zogenaamde C-keringen in het gebied.

Vier partners

Het project is een samenwerking tussen hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Centraal Holland omvat globaal het gebied in de driehoek Amsterdam - Gouda - Amerongen. Een belangrijk gebied voor de economie van Nederland dat doorkruist wordt door enkele van de belangrijkste verkeersaders van ons land. Het project staat daarom bovenaan de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vanwege het gebiedsoverstijgende belang van dit project hebben de vier partijen besloten de krachten te bundelen en gezamenlijk de veiligheid in Centraal Holland te verbeteren.

Met de website willen de partners de komende jaren bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden gericht informeren en actief betrekken bij de komende dijkversterkingen. De website bevat nu nog vooral basisinformatie met beeldmateriaal over het project, passend bij de beginfase waarin het project zich bevindt. De website zal de komende tijd met het project mee ontwikkelen.