Werk in uitvoering Starrenburgerpolder

Starrenburg Voorschoten gevaarlijk baggerdepot

Starrenburg Voorschoten gevaarlijk baggerdepot

In het kader van 'Watergebiedsplan Zuidgeest' zijn nabij woonwijk Starrenburg II in Voorschoten enkele maatregelen uitgevoerd. De belangrijkste maatregel daar is het verbinden van de watergangen nabij de woonwijk en het opheffen van de tussenboezem door het waterpeil op polderniveau te brengen.

Nu de werkzaamheden hun einde naderen kunnen we spreken van meer wateroppervlak, een peilvak minder en een betere afvoer (een robuuster watersysteem). Voordat de werkzaamheden vlakbij het Sterrenpad zijn gestart is het werkterrein afgesloten met hekwerk en bebording. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan het afgesloten werkterrein te betreden. Op meerdere plekken is bagger uit de sloten gehaald en op het land verwerkt. Dit zorgt voor een ‘slappere’ grond waardoor er plekken met drijfzand kunnen ontstaan. Dit is niet altijd zichtbaar, maar wel zeer gevaarlijk. We ervaren echter dat diverse bewoners en spelende kinderen de bebording negeren en het terrein toch betreden om te wandelen of de hond uit te laten. De werkzaamheden duren nog tot eind november 2015. Daarna zal het terrein tijd nodig hebben om goed in te drogen. Dit duurt ongeveer 6 maanden. We willen u erop wijzen dat er niet op de grond kan worden gelopen zolang de borden ‘baggerdepot’ aanwezig zijn. Direct aanwonenden hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen. Daarnaast heeft het Leidsch Dagblad onlangs een artikel gepubliceerd. 

Meer informatie over Watergebiedsplan Zuidgeest.

Sterrenpad Starrenburg