Battle of the Beach nu langs hele Noordzeekust

Meer dan duizend kinderen bouwen zandkastelen

Meer dan duizend kinderen bouwen zandkastelen

Tijdens de derde editie van de Battle of the Beach op 4 juli strijden meer dan duizend kinderen tegen het water en tegen elkaar. Welk team kan het zandkasteel bouwen dat het langste standhoudt tegen de opkomende vloed? De Battle of the Beach wordt voor het eerst langs de hele Noordzeekust gehouden, van Zeeland tot het noorden van Nederland. De Battle of the Beach is een uniek evenement dat kinderen laat ervaren hoe belangrijk de strijd tegen ons water is.

Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. En dat we ons met de deltawerken, met duizenden kilometers dijken en duinen moeten beschermen tegen het water.

Ons water leren kennen

Nederland is goed beschermd en toch kwetsbaar. Maar liefst 60 procent van Nederland kan overstromen. Het is elke dag hard werken om Nederland te beschermen. Het klimaat verandert, soms hebben we veel te veel en soms veel te weinig water, de weersomstandigheden veranderen. We zijn in Nederland nooit klaar met het werken aan ons water.

Gastlessen in de klas

Kinderen uit groep 6 krijgen hierover eerst gastlessen in de klas van professionals en trainees uit de watersector, daarna gaan ze naar het strand om zelf de strijd met het water aan te gaan. Op onswater.nl kunnen ze uitrekenen op postcode wat hun overstromingsrisico thuis is.

Waterschappen, rijksoverheid, provincies en bedrijven uit de watersector zoals Van Oord willen op deze manier kinderen bewust maken wat het betekent om veilig te leven onder zeeniveau. Ook laten ze zien dat we er trots op mogen zijn dat Nederlanders al eeuwenlang heel goed zijn in watermanagement. Later gaan werken in onze watersector is heel leuk en interessant.

Door de Battle of the Beach leren kinderen zo ons water kennen.

Prijs voor beste filmpje: naar Madurodam

Er is per locatie een prijs voor de beste kastelenbouwers. Daarnaast kan de school die het leukste en beste filmpje maakt over de battle een bezoek aan Madurodam winnen.

Battles langs de hele kust

Op 4 juli zijn er battles op vier plekken langs de kust, van Zeeland tot Noord-Holland:

  • Vlissingen, Nollestrand
  • Den Haag, bij Kijkduin in de buurt van de Zandmotor
  • Noordwijk, bij de Langevelderslag
  • Petten, bij de Hondsbossche Duinen

Daarna is er respectievelijk op 11 juli een battle in Groningen en op 9 september op:

  • Ameland

battle of the beachMeer informatie over de locaties, tijden en contactgegevens van de Battle of the Beach is te vinden op www.battleofthebeach.nl. Het evenement is op sociale media te volgen via #battleofthebeach.

De Battle of the Beach wordt georganiseerd door een groot aantal partners van de publiekscampagne Ons Water: Waternet/AGV, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Scheldestromen, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, provincie Zuid-Holland, Van Oord, H20, Nationaal Watertraineeship, Unie van Waterschappen, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat.