Blauwalgbestrijding met waterstofperoxide in Oosterduinse Meer

Op 16 juni start het hoogheemraadschap van Rijnland een proef tegen blauwalg in het Oosterduinse Meer. Sterk verdunde waterstofperoxide moet de vervelende alg tegengaan. Op meerdere plekken in Nederland zijn op een zelfde wijze blauwalgen met succes bestreden.

Door de vorming van blauwalgen is de waterkwaliteit in de plas niet altijd even goed. Daardoor geldt vaak een zwemwaarschuwing of negatief zwemadvies. Om de kans op een probleemloos zwemseizoen te vergroten, wordt de proef met waterstofperoxide ingezet.

Boot met injectiearmen

De proef wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, op 16 juni gestart (bij veel wind, regen of onweer wordt niet gevaren). Injectiearmen op een speciaal daarvoor ontworpen boot voegen de waterstofperoxide aan het water toe. De behandeling duurt ongeveer één dag. Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan. Tijdens de proef houdt Rijnland de waterkwaliteit en het effect van de behandeling nauwlettend in de gaten. Mogelijk is later in het zwemseizoen een tweede behandeling nodig.

Klinkerbergenplas

Ook in de Klinkenbergerplas voldoet de zwemwaterkwaliteit niet altijd aan de gestelde normen vanwege de vorming van blauwalgen. De proef met waterstofperoxide wordt in deze plas ingezet zodra blauwalgen zich gaan vormen.

Samenwerking en afstemming

De proef in beide zwemplassen is een samenwerking tussen Rijnland en Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeenten Noordwijkerhout en Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland. De aanpak is afgestemd met Omgevingsdienst Midden-Holland, die in beide plassen de zwemwatertaak uitvoert voor provincie Zuid-Holland.

Geen risico voor gezondheid

Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor ongevoelig voor de peroxide. De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. De peroxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Ziek van de blauwalg

Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen. Op www.zwemwater.nl staan de meest actuele gegevens over de waterkwaliteit en is te zien waar met een gerust hart een duik genomen kan worden. Meer informatie over blauwalg: www.rijnland.net/blauwalg en over zwemwater: www.rijnland.net/zwemwater.

Meer informatie over het Oosterduinse Meer en de Klinkenbergerplas: www.rijnland.net/oosterduinsemeer en www.rijnland.net/klinkenbergerplas.