College bezoekt Langeraarse Plassen

Rijnland on tour

Rijnland on tour

Het dagelijks bestuur van Rijnland legt regelmatig een werkbezoek af in het kader van ’Rijnland on tour’. Dinsdag 10 mei bezochten de collegeleden de Langeraarse Plassen. De komende jaren verbetert Rijnland hier de waterkwaliteit met tal van maatregelen. Dit is een onderdeel van het programma voor de Europese Kaderrichtlijn Water.

Varend op een schuit van een plaatselijk museum bespraken college en lokale bewoners de problemen van nu: verdwijnende begroeiing, een dikke laag bagger en erg troebel water. Met glastuinders volgde een gesprek over de emissies en over toekomstontwikkelingen. Eén van de koplopers toonde trots zijn emissieloze en energiezuinige orchideeënkwekerij.

Portefeuillehouder Kaderrichtlijn Water (KRW) Martine Leewis vond het een boeiend werkbezoek: “Belangrijk en leerzaam om van buiten-naar-binnen in de praktijk te brengen. We hebben een hoop over de plassen - en van de bewoners en tuinders - geleerd. Zulke mooie plassen verdienen een goede waterkwaliteit.”

College on tour bij de Langeraarse plassen