Eerste commissievergadering op locatie

Belastingbetaler dichter bij waterschapsbestuur

Belastingbetaler dichter bij waterschapsbestuur

Woensdag 13 januari vond de openbare commissievergadering Veiligheid en Gezond Water plaats in de Haarlemmerliede. Voor het eerst op locatie, als proef. In het kader van vernieuwend besturen willen we inwoners en bedrijven stimuleren om naar openbare bestuursbijeenkomsten als deze te komen.

Een aantal inwoners was er woensdag bij, één van hen maakte gebruik van het spreekrecht. Hij deed dit om aandacht te vragen voor een zorgvuldig proces omtrent het dijkversterkingsproject Centraal Holland, waarbij de dijk bij Spaarndam een rol heeft. Gerard Doornbos, dijkgraaf van Rijnland: “Dit is precies de reden waarom wij bij wijze van proef een aantal van onze vergaderingen op locatie laten plaatsvinden. Zo kunnen wij direct al vragen beantwoorden en eventuele zorgen wegnemen.” “Waar mogelijk kunnen wij daar bij de inrichting van het proces al zoveel mogelijk rekening houden”, vult Marco Kastelein, bestuurder en portefeuillehouder van het programma Veiligheid, hem aan.

Dijkversterking project Centraal Holland

Op de agenda stond onder meer een conceptadvies aan de commissie over het beschermen van het gebied Centraal Holland tegen een overstroming vanuit de rivieren en de zee. Richard Jorissen, programmadirecteur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, hield een presentatie over het Rijksbeleid op hoogwaterbescherming in Nederland. Rik Sonneveldt, projectmanager Dijkversterking Centraal Holland, vulde zijn verhaal aan met specifieke informatie over het  samenwerkingsproject dijkversterking Centraal Holland. Wilt u hier meer van weten? Informatie vindt u op www.dijkversterkingcentraalholland.nl. Het conceptadvies wordt ter besluitvorming aangeboden aan de VV op 27 januari 2016.

Volgende commissievergadering op locatie


Een commissievergadering is een openbare bijeenkomst van een deel van het algemeen bestuur. Hier komen specifieke onderwerpen aan de orde, voorbereidend op besluitvorming in de eerstvolgende algemene bestuursvergadering (waterschappen spreken over Verenigde Vergadering, kortweg VV). In dit geval voor de VV op 27 januari 2016.

De eerstvolgende vergadering op locatie is op 6 april en betreft de commissie Voldoende Water. De agenda is op dit moment nog niet bekend. Rijnland nodigt u wederom van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Zo kunt u vroeg in het besluitvormingsproces informatie krijgen of gebruik maken van uw inspreekrecht. Dat kan van belang zijn bij wateronderwerpen die u (op termijn) aangaan. In het kader van vernieuwend besturen worden tot aan de zomer ook drie commissievergaderingen in de avond gehouden. Deze nieuwe manier van vergaderen evalueren we zo rond de zomer. Daarna besluiten we of we hiermee doorgaan in het najaar van 2016.