Heel Holland zakt

Bijeenkomst 'heel Holland zakt' in Madurodam

Bijeenkomst 'heel Holland zakt' in Madurodam

Op 31 maart heeft in Madurodam de bijeenkomst "Heel Holland zakt" plaatsgevonden. Meer dan driehonderd deelnemers hebben zich gebogen over het thema Bodemdaling dat een grote en kostbare opgave vormt voor zowel overheden als bedrijven en burgers.

Hoogtepunt van de plenaire ochtend sessies was een debat met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en gedupeerde burgers. Hoogheemraad Sjaak Langeslag vertegenwoordigde de waterschappen en gaf aan dat de waterschappen niet weglopen voor hun verantwoordelijkheden maar dat we elkaar allemaal nodig hebben. In het soms heftige debat bleek dat de verwachtingen tussen de diverse overheden en huiseigenaren die worden geconfronteerd met bodemdaling of funderingsschade vaak nog sterk uiteenlopen. De ochtend werd afgesloten met het ondertekenen van een intentieverklaring van de decentrale overheden om op het vlak van innovatie, kennisontwikkeling en -uitwisseling gezamenlijk op te trekken. De intentieverklaring die ook door STOWA is ondertekend roept andere partijen waaronder rijk op mee te doen en is aangeboden aan kamerlid Eric Smaling indiener van een motie voor nationaal kennisprogramma.

In de middag waren er diverse deelsessies. De Goudse coalitie "stevige stad op slappe bodem" waar Rijnland in deelneemt samen met gemeente Gouda, RWS, KCAF en Deltares, presenteerde de aanpak "Living Lab". Hoogheemraad Marco Kastelein onderstreepte op het podium de samenhang tussen waterbeheer en bodemdaling. Ook is het belangrijk dat burgers bewust zijn van de gevolgen van bodemdaling en worden betrokken met het uitwerken van de aanpak. Dit werd gesymboliseerd door het aanbieden van een peilbuis voor grondwatermetingen aan een burger.

De grote belangstelling voor de bijeenkomst waardoor al weken voor de bijeenkomst de inschrijving moest sluiten, en de geanimeerde discussies tijdens de dag onderstrepen de urgentie van het thema. De rol van de waterschappen wordt breed onderkend en Rijnland heeft daarbij duidelijk laten zien zijn rol te pakken. In de komende uitvoeringsperiode van het WBP zal bodemdaling een belangrijk thema zijn waarbij de samenwerking met alle stakeholders wordt gezocht. Heel Holland zakt was een prima start daarvoor.

Foto: Vincent Basler