Hoogheemraadschap van Rijnland in touw voor beperken wateroverlast

Extra pompen om overlast te voorkomen

Extra pompen om overlast te voorkomen

Regen en onweersbuien hebben donderdag 23 juni in het westen en midden Nederland veel overlast veroorzaakt. Medewerkers van het hoogheemraadschap van Rijnland waren de afgelopen periode dag en nacht in touw om de extreme hoeveelheid neerslag zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Nu -enkele dagen later - maakt dijkgraaf Gerard Doornbos de balans op. ,,We zijn blij dat we de overlast zoveel als mogelijk hebben kunnen beperken.”

Het hoogheemraadschap had vooraf maatregelen getroffen om de kans op wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. ,,Rijnland staat continu in contact met het KNMI. Als er zwaar weer wordt verwacht, verlagen we het waterpeil in de boezem en polders. Hierdoor wordt ruimte vrijgemaakt om de neerslag snel af te kunnen voeren. Op plaatsen waar overlast dreigt, kunnen we mobiele pompen inschakelen voor extra capaciteit.’’

Omdat er tachtig millimeter regen werd voorspeld draaiden de gemalen in Katwijk, Gouda, Halfweg en Spaarndam en de vele poldergemalen volop om het water uit Rijnland en aangrenzende gebieden af te voeren. In Boskoop - waar vaak wateroverlast ontstaat - werden preventieve maatregelen getroffen. De stichting Greenport had kwekers verzocht waterbassins te legen voor extra berging. Rijnland had mobiele pompen paraat.

Extra capaciteit ingezet

De calamiteitenorganisatie van Rijnland, die woensdag al de nodige acties had uitgezet, kwam donderdagochtend bijeen om alle acties op het gebied van waterbeheer te coördineren. De inzet van mobiele pompen bleek op meerdere locaties noodzakelijk. Zeventig tot tachtig procent van die extra capaciteit werd ingezet om overlast in Boskoop en polder de Noordplas - tussen Zoetermeer en Boskoop - zoveel mogelijk te beperken.

Niet alleen buiten was het alle hens aan dek. Het berichtencentrum van Rijnland, werd overspoeld met telefoontjes over het hoge waterpeil; er werden meer dan honderd gesprekken geteld. Omdat er in de nacht van donderdag op vrijdag ook nog regen werd verwacht, bleef het berichtencentrum tot 2.00 uur bemand om vragen te beantwoorden. Grote hoeveelheden regen bleven die nacht echter uit.

Inzet niet zonder resultaat

Nu, vier dagen later, staat op een enkele plek nog een mobiele installatie om het water versneld af te kunnen voeren. De bedrijfsvoering is verder weer als normaal. Tijd om te evalueren. Dijkgraaf Doornbos: ,,Ik ben donderdag in Boskoop geweest om de situatie te bekijken. Dan krijg je van de inwoners te horen wat goed of wat beter kan. Iedere crisis levert punten op waar we van kunnen leren. We zijn blij dat we de overlast zoveel als mogelijk hebben kunnen beperken. De inzet van vele mensen is niet zonder resultaat geweest.”

Door de klimaatverandering kunnen we steeds vaker perioden verwachten met extreme neerslag, stelt de dijkgraaf. ,,Soms valt er in korte tijd lokaal zoveel water dat het gemeentelijk riool en ons  watersysteem dat niet kunnen verwerken. We moeten niet de illusie hebben dat we wateroverlast altijd kunnen voorkomen.  We kunnen nog veel winst boeken, als wij als waterschap en de gemeenten onze systemen zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen voor een optimale waterafvoer. Daarover gaan we binnenkort met elkaar in gesprek. Ervaringen van bedrijven en burgers nemen we graag mee.’’