Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekent Green Deal Infranatuur

Belang van Rijnlands watersysteem voor de biodiversiteit

Belang van Rijnlands watersysteem voor de biodiversiteit

Afgelopen vrijdag ondertekenden 20 partijen, waaronder het hoogheemraadschap van Rijnland, de Green Deal Infranatuur. Met deze Green Deal onderstreept Rijnland de waarde van ecologisch beheer van waterkeringen, ecologische inrichting van awzi-terreinen en de biodiversiteit van het watersysteem.

Vanuit Rijnland ondertekende hoogheemraad Sjaak Langeslag de Green Deal Infranatuur: “Wij zijn ons bewust van het belang van Rijnlands watersysteem voor de biodiversiteit. Onze plannen worden daarom steeds meer afgestemd op de ecologie. Zo richten we de terreinen van onze waterzuiveringen ecologisch in en hanteren we ecologische onderhoudsbestekken. De Green Deal Infranatuur inspireert ons om samen te werken aan een duurzaam watersysteem."

Door de biodiversiteit van de Nederlandse infrastructuur te bevorderen, ondersteunen we de natuurgebieden en maken we onze leefomgeving duurzamer. Met de Green Deal Infranatuur geven overheden en waterschappen, infrabeheerders, ingenieurs en projectontwikkelaars de biodiversiteit een plaats op en bij onze infrastructuur. Dit doen we door knelpunten op te lossen, maar vooral door van elkaar te leren en kennis uit te wisselen.

Meer informatie: zie het volledige bericht van de Vlinderstichting