Nieuwe installatie slibontwatering

Besparing op energie en hulpstoffen

Besparing op energie en hulpstoffen

Het ontwateren van slib op afvalwaterzuiveringen behoort tot het primaire proces, waarbij op de locaties Bodegraven, Velsen en Nieuwveen gebruik werd gemaakt van zeefbandpersen. Deze machines en delen van de installaties daaromheen, zoals de pompen, het leidingwerk en verlading waren aan het einde van hun technische levensduur en voldeden niet meer aan de Arbo-technische eisen. Door het vervangen van de installaties wordt bespaard op energie en hulpstoffen.

Daarnaast zijn de installaties  nu voorbereid om in de toekomst aangesloten te worden op de Centrale Proceskamer op het hoofdkantoor in Leiden. Deze Proceskamer zal binnen nu en de komende vier jaar alle zuiveringen en rioolgemalen gaan aansturen.

Design & Construct

SOLIS Projects heeft voor Rijnland deze projecten uitgevoerd op basis van UAV-GC (design & construct). Met deze wijze van contracteren heeft de opdrachtnemer ook de taak om het ontwerp te maken. Rijnland heeft als opdrachtgever de opgave om de eisen en wensen te specificeren, waarna SOLIS de vrijheid heeft om binnen deze kaders te ontwerpen. Door beide partijen is de samenwerking en uitvoeringsvorm als zeer positief ervaren. SOLIS heeft al haar expertise kunnen aanwenden, met een bouwtijd en oplevering van een installatie die aan de verwachtingen voldoet. 

Expertise en samenwerking komen samen

Om ook collega waterschappen en toeleveranciers mee te nemen in de voordelen van deze samenwerking en uitvoeringsvorm, organiseerde Rijnland voor hen een programma op zuiveringslocatie Bodegraven. Met een aantal presentaties en aansluitend een bezichtiging van de installatie, kon SOLIS een mooi voorbeeld geven van de technologie en de diverse mogelijkheden.