Rijnland on tour bij awzi Velsen

Rondleiding over de awzi

Rondleiding over de awzi

Afgelopen dinsdag 16 februari heeft het dagelijks bestuur in het kader van Rijnland on tour een bezoek gebracht aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) in Velsen. Deze awzi wordt momenteel gerenoveerd. Rioleringsdeskundige Richard van Hardeveld van de gemeente Velsen was ook aanwezig om het college te informeren over hoe de samenwerking tussen de gemeente en Rijnland is verlopen. Tijdens het bezoek zijn twee presentaties gegeven over de werkzaamheden op de awzi en over de innovatieve techniek die worden toegepast en onderzocht. Vervolgens kreeg het gezelschap een rondleiding over de awzi waarbij met name de nieuwe ATEX–installatie en de werkzaamheden aan de nabezinktanks zijn bekeken.

Waarom renoveren?

De renovatie van de awzi is nodig omdat de eisen die aan het gezuiverde afvalwater worden gesteld strenger worden, met name voor stikstof en fosfaat. Daarnaast dateert de awzi uit 1989 en zijn veel, met name mechanische onderdelen, aan vervanging toe. Het werk op de awzi bestaat uit vier delen:

  • De renovatie van de waterlijn: alle installatieonderdelen voor het zuiveren van het afvalwater;
  • het renoveren van de ATEX-installatie waarin biogas wordt behandeld en energie wordt opgewekt; behandeling en energieopwekking)
  • de bouw van de stikstofverwijderingsinstallatie;  
  • en het vernieuwen van het automatiseringsproces.

Naast deze werken worden ook de afvalwatertransportgemalen Velsen Zuid en Velserbroek verbouwd. Ook is de afvalwatertransportleiding tussen het gemaal Velsen Noord en de awzi vernieuwd.

Duurzaam en innovatief samenwerken

In de planfase van het project hebben de gemeente Velsen, de Zeehaven IJmuiden en Rijnland geïnventariseerd welke problemen er speelden op het gebied van afvalwater.

Resultaat hiervan was dat de gemeente Velsen extra hemelwater is gaan afkoppelen van de riolering. Hierdoor hoefde Rijnland een aantal zuiveringstechnische werken niet uit te breiden wat tot een aanzienlijke kostenbesparing heeft geleid.

Innovatieve technieken

Op de awzi Velsen wordt een nieuwe techniek toegepast voor het verwijderen van stikstof. Met deze techniek kan stikstof worden verwijderd met minder energie en zonder toepassing van chemicaliën. Ook wordt een nieuwe roostergoedverwijdering geplaatst, een perforatierooster. Hiermee kan een groter deel van het roostergoed uit het afvalwater worden verwijderd voordat het de zuivering in gaat. Voor opslag van ontwaterd slib wordt in Velsen een slibsilo geplaatst. Hierin wordt het slib opgeslagen zonder dat het geur verspreid, voordat het wordt afgevoerd. Naast de toepassing van deze innovatieve techniek worden er binnen Rijnland een groot aantal mogelijke innovaties onderzocht zoals bijvoorbeeld een borstelcentrifuge waarmee je slib ontwatert zonder chemicaliën, het verwijderen van micro–verontreinigingen uit afvalwater en het terugwinnen van grondstoffen waarmee je energie kunt besparen.

Rijnland on tour

Samenwerken aan water staat hoog in het vaandel bij Rijnland. Om een compleet beeld te krijgen van de zaken die in het gebied spelen en de uitdagingen die daarbij komen kijken, gaat het dagelijks bestuur van Rijnland samen met de inhoudelijk betrokken collega’s de komende maanden het gebied in voor verschillende werkbezoeken. Tijdens deze bezoeken kan het college kennismaken met de betrokken partijen en inspiratie opdoen om in de toekomst nog beter samen te kunnen werken. Door goed samen te werken met onze partners, worden alle belangen gehoord en met elkaar afgewogen om te komen tot gedragen oplossingen.