Rijnland verwijdert blauwalginstallatie uit Haarlemmermeerse Bosplas

Luchtmenginstallatie in de Haarlemmermeersebosplas

Luchtmenginstallatie in de Haarlemmermeersebosplas

In de Haarlemmermeerse Bosplas bestrijdt het hoogheemraadschap van Rijnland blauwalgen sinds 1999 met een luchtmenginstallatie. De installatie is verouderd en niet duurzaam. Rijnland verwijdert daarom de installatie en pontons vanaf 11 april uit de plas. Met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het bedrijf C. Lanser B.V. voert de werkzaamheden voor Rijnland uit. Gestart wordt op 11 april. De verwachting is dat de installatie en pontons op 22 april verwijderd zijn.

Maatregelen indien nodig

In natuur(zwem)water is niet uit te sluiten dat blauwalgen zich onverhoopt kunnen ontwikkelen. Rijnland houdt daarom de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten na verwijdering van de installatie. Iedere twee weken wordt de zwemwaterkwaliteit gemeten. Indien nodig wordt een wekelijkse controle gedaan. Mocht er kans op blauwalgen ontstaan, dan worden maatregelen getroffen. Een van de mogelijkheden is het in zeer lage concentraties toedienen van waterstofperoxide aan het water. Dit bestrijdt specifiek de blauwalgen. Het is niet schadelijk voor overige organismen of voor mensen en dieren. Mocht het nodig zijn deze stof toe te dienen, dan zal de plas enkele dagen gesloten zijn. Rijnland bekijkt samen met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland of er aanvullende maatregelen voor de komende jaren nodig zijn.

Blauwalgen, meer dan vervelend

Blauwalgen zijn bacteriën die van nature in het water horen. Maar door te veel voedingsstoffen (zoals fosfor en stikstof) in het water groeien ze overmatig, wat het natuurlijk evenwicht verstoort. Bij warm en windstil weer kunnen ze een dikke drijflaag vormen. Als mensen of huisdieren daarmee in contact komen, kunnen ze ziek worden. Ook wanneer er veel blauwalgen in het water zitten, zonder dat er drijflagen zichtbaar zijn, kan dit tot gezondheidsklachten leiden.

In 1999 plaatste Rijnland een luchtmenginstallatie in de Haarlemmermeerse Bosplas om blauwalg te bestrijden. De inmiddels verouderde en niet meer duurzame installatie maakte gebruik van compressiepompen. Deze persten lucht in beluchtingsslangen die op de bodem van de plas liggen. De opstijgende lucht zorgde voor stroming in het water. De blauwalgen, die in de bovenste waterlaag voldoende licht hebben om te groeien, werden door de stroming meegevoerd naar het diepe en donkere deel van de plas. Hierdoor werden ze belemmerd in hun groei en drongen de algenconcentraties in de plas zich sterk terug. Bovendien werden de algen die nog wel aanwezig waren, verspreid waardoor ze geen hinderlijke drijflagen meer vormen. Meer informatie over blauwalg: www.rijnland.net/blauwalgen