Rijnland wint prijs met publicatie over regionale dijkversterkingen

Hoe belangrijk zijn onze regionale waterkeringen

Hoe belangrijk zijn onze regionale waterkeringen

De publicatie: Is het wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw heeft de H2O-prijs van het Koninklijke Nederlandse Waternetwerk (KNW) gewonnen.

Uit het Juryrapport

Juryvoorzitter Idsart Dijkstra noemde het artikel een verfrissende kijk op dijkversterking net grote praktische waarde die ook in andere vakgebieden kan worden toegepast. Verder noemde jury het “het zeer inspirerend om op een andere wijze naar regionale dijken te kijken”. Lees de ‘publieksvriendelijke (pdf, 421 kB)versie.

Rendabele dijkversterking

In deze publicatie wordt op een originele en innoverende wijze de nieuwe normen voor dijken langs de kust en de rivieren toegepast. Het studiegebied betreft de polders rondom het Braassemmermeer, nabij Schiphol, met vergelijkbare risico’s voor deze diepe polders als voor primaire dijken. Een dijkdoorbraak vanuit het lokale watersysteem is gevaarlijk. Er bevinden zich nu duizenden woningen en bijvoorbeeld een luchthaven, het gaat dus niet alleen om hinderlijk en veel schade. De conclusie is dat rond het merendgebied uitgevoerde dijkversterkingen zeer rendabel zijn en een veelvoud aan risicoreductie geven.

Opvallend is dat sommige van de polders onder de landelijk gewenste norm voor primaire waterkeringen blijven. Lees het volledige artikel op H2O online.

De prijs is te midden van ongeveer 120 waterprofessionals uitgereikt op het voorjaarscongres van het KNW in Zwolle. De jury feliciteerde de auteurs JaapJan Zeeberg (Hoogheemraadschap van Rijnland nu waterschap Rivierenland), Marlies Zantvoort (Hydrologic), Bouke Rijneker (hoogheemraadschap van Rijnland), Maarten Spijker (Hydrologic) en Reinoud van Oosten (RPS) met de beste publicatie op H2O-Online van 2015. Het winnende artikel was één van de tachtig die zijn gepubliceerd in 2015 en is ruimt 3000 keer gelezen en veel gedownload.