Veel belangstelling voor inloopavond Nieuwe Driemanspolder

Waardevolle inbreng vanuit de omgeving

Waardevolle inbreng vanuit de omgeving

Circa 200 belangstellenden bezochten woensdag in Zoetermeer de inloopavond van het hoogheemraadschap van Rijnland over de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder. De afgelopen anderhalf jaar zijn de plannen voor de herinrichting afgerond met veel waardevolle inbreng vanuit de omgeving.

Rijnland selecteert momenteel de aannemer die begin volgend jaar start met voorbereidende werkzaamheden. Tussen 2017 en 2020 ontstaat een natuur- en recreatiegebied met wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden, plassen, moeras, planten en dieren. Waterberging, natuur en recreatie worden gecombineerd in dit gebied van circa 350 ha groot.  

De bezoekers konden zich tijdens de inloopavond een beeld vormen van het totale gebied of een deel daarvan na herinrichting. In de stand over waterberging, natuur en recreatie waren overzichts- en detailkaarten beschikbaar. De stand over natuur trok veel bezoekers met vragen over de beplanting achter hun woning of bedrijf. Op andere plekken hingen de projectplanning en de hoofdlijnen van de uitvoering tussen 2017 en 20120. Vooral de informatiestands over recreatie en de uitvoering waren populair. 

Deskundigen van Rijnland, van het ingenieursbureau en van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg waren druk met het beantwoorden van de vele vragen van bewoners, bedrijven en toekomstige recreanten. Een aantal bewoners benutte de gelegenheid om suggesties te doen, o.a. over recreatie. Daarnaast was er veel belangstelling voor de driedimensionale visualisatie om in te zoomen op specifieke delen van het gebied.  

Het is de bedoeling om ook de komende jaren regelmatig de omgeving te blijven informeren via informatie- of inloopbijeenkomsten.

Inloopavond nieuwe driemanspolder