Waterberging Spoelwijk opgeleverd

Oplevering waterberging Spoelwijk

Oplevering waterberging Spoelwijk

Boskoop – In de kassen van Kwekerij Bloemendaal aan de Insteek in Boskoop maakten donderdag 18 februari de coniferen plaats voor een bijeenkomst van het hoogheemraadschap van Rijnland. Aanleiding was het nieuw aangelegde waterbergingsgebied Spoelwijk dat door Rijnland is aangelegd ten behoeve van haar kerntaak ‘droge voeten’.

Het waterbergingsgebied telt in totaal 2,5 hectare oppervlaktewater. “Buurmans grond komt maar één keer te koop en deze gronden lagen op een optimale plek binnen het peilvak Spoelwijk, dus een buitenkans voor ons,” lichtte dijkgraaf Gerard Doornbos bij de opening toe. “En de samenwerking met de streek ging verder dan dat. Doordat kwekerij Bloemendaal, de buurman van deze locatie, de watercompensatie die zij moest aanleggen aansluitend aan ons waterbergingsgebied aanlegde resulteerde dit in een gebied van 2,5 hectare oppervlaktewater.”

Werkzaamheden gaan verder

De oplevering van het waterbergingsgebied Spoelwijk is één van de vele maatregelen die Rijnland realiseert binnen de Gouwepolder in Boskoop, een gebied dat gekenmerkt wordt door de boomteelt sector. In totaal wordt zo’n 5 miljoen in dit gebied geïnvesteerd om de kans op wateroverlast verder te beperken. Aanleg van extra duikers onder wegen, het vergroten van de afvoercapaciteit van watergangen en het optimaler aansturen van het hoofdgemaal zijn maatregelen die wateroverlast in de toekomst verder moet reduceren.

Prettige samenwerking

Dijkgraaf Doornbos bezocht in gezelschap met de aanwezigen, waaronder wethouder Kees van Velzen die als voorzitter van de Stichting Greenport Boskoop nauw betrokken is met dit gebied, het waterbergingsgebied. Dat Stichting de Vlinder de intentie heeft om met haar vrijwilligers het beheer van de twee met bomen beplante eilandjes onder haar hoede te nemen, getuigt van een goede samenwerking. Op deze manier krijgt naast het water ook het groene gedeelte aandacht krijgt in het waterbergingsgebied. Dankzij deze bomen blijft de windwerking op dit wateroppervlak beperkt maar is het ook minder aantrekkelijk voor grote groepen watervogels.

Waterberging Spoelwijk

Voor nu en in de toekomst

Rijnland blijft ook in de toekomst samenwerken in de Greenport Boskoop. Samen met de gemeenten en de Stichting Belangenbehartiging werken we aan de verduurzaming van de Greenport. Het voorkomen van wateroverlast is slechts een van de items die op de agenda staan. Ook zoetwatervoorziening in tijden van droogte en het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit worden in het gebied aangepakt. Ook dan bouwen we op de kennis en creativiteit die van nature in het gebied aanwezig zijn. 

Samenwerken aan water, voor nu en in de toekomst.